Gymnasieskolor i syd

De tre bästa åren i ditt liv

Regler

 

Varje tävlande har chans till en biobiljett. Först till kvarn-princip kan

komma att tillämpas.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vi delar endast ut 300 biobiljetter i denna kampanjen, när biljetterna är slut utgår ingen annan ersättning för att katalogen delas.

1. Personuppgiftsansvarig

Gymnasieskolor i Syd AB, organisationsnummer 556286-0477, ansvarar för

de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

2. Personuppgifter

Gymnasieskolor i Syd AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med

personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om

elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Lagarna syftar till att skydda

privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling

av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, till

exempel namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från

offentliga och privata register.

4. Insamling av personuppgifter

Gymnasieskolor i Syd samlar in personuppgifter i samband med följande:

När du deltar i distribution av Gymnasieskolor i Syd arrangerad tävling eller

annan marknadsföringsaktivitet.

5. Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Om du är 15 år eller äldre, behandlas dina personuppgifter för att

Gymnasieskolor i Syd AB ska kunna fullfölja avtal om leverans av

produkter och tjänster, för analys av verksamheten och beteende samt för

elevadministration.

Gymnasieskolor i Syd AB kan komma att använda personuppgifterna för att

via e-post eller annan direktmarknadsföring upplysa om sina egna och andra

företags produkter och tjänster. Oavsett din ålder kan personuppgifter komma

att lämnas ut om Gymnasieskolor i Syd AB är tvingat till detta enligt lag eller

myndighetsbeslut.

6. Hur länge sparar Gymnasieskolor i Syd AB

personuppgifterna?

När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas

personuppgifterna i ett år.

Till startsidan